Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Místní poplatek ze psa

Místní poplatek upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění p. p. Poplatek ze psa na svém území zavádí obec obecně závaznou vyhláškou (OZV). Poplatek má charakter daně.

Kde řešit

04 Ekonomický odbor

Adresa: Čs. armády 23/601, Hlavní budova úřadu

Co potřebujete

Občanský průkaz, doklady prokazující nárok na úlevu poplatku - doklad o přiznání důchodu, doklad o převzetí psa z útulku hl. m. Prahy, nebo doklad o trvalém označení psa mikročipem či tetováním apod.

Poplatky:

Sazby poplatku činí ročně: 1.500 Kč za jednoho psa, 2.250 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele. Sazba poplatku za psy chované v rodinném domě v městských částech Praha 1 až 15 a Praha 17 činí ročně 600 Kč za jednoho psa a 900 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele. Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí sazba poplatku 200 Kč za jednoho psa a 300 Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele. Sazba poplatku za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu, činí ročně 600 Kč za jednoho psa a 900 Kč za druhého a každého dalšího psa. Úlevy z místního poplatku ze psů stanovuje obecně závazná vyhláška č.23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů ( § 2 a 6). Úhradu poplatku lze provést hotově v pokladně úřadu, poštovní poukázkou nebo převodem z účtu. Správce poplatku sdělí číslo účtu a variabilní symbol, na který lze platbu uhradit.

ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU

pondělí 08:00 - 18:00
středa 08:00 - 18:00

Možnost objednání mimo obvyklé úřední dny (čtvrtek):

Rezervovat termín (čt)

TISKOPISY

Kdo je vám k dispozici

Odpovědi na vaše dotazy

Celá sekce Potřebuji vyřídit


--- konec tisknuté stránky praha6.eu/codelat/mistni-poplatek-ze-psa-0400-010 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz