Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Požadavek na vydání souhlasu podle § 17 vodního zákona

V obecné rovině lze konstatovat, že realizace stavby, zařízení nebo činnosti, ke kterým není třeba povolení podle vodního zákona, a které mohou ovlivnit vodní poměry je třeba souhlasu vodoprávního úřadu a to:


1) ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry,  


2) ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod


3) ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích; ustanovení § 67 tím není dotčeno


4) e stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku


5) ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů


6) k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu


7) k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda; vodoprávní úřad může v řízení o udělení tohoto souhlasu žadateli uložit, aby mu předložil vyjádření osoby s odbornou způsobilostí


8) k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur podle jiného právního předpisu

Kde řešit

09 Odbor výstavby

Adresa: Čs. armády 23/601, Hlavní budova úřadu

Co potřebujete

Rozsah dokladů závisí na konkrétním předmětu projednání, jejich rozsah Vám sdělí referent příslušné agendy pro území, ve kterém se stavba nachází, resp. navrhuje

Poplatky:

Bez poplatků

ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU

pondělí 08:00 - 18:00
středa 08:00 - 18:00

Možnost objednání mimo obvyklé úřední dny (čtvrtek):

Rezervovat termín (čt)

TISKOPISY

  • formulář není předepsán

Kdo je vám k dispozici

vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře rezervace termínu schůzky (referent speciálních staveb), 220 189 linka: 817, Čs. armády 23/601, kancelář 307

Odpovědi na vaše dotazy

Celá sekce Potřebuji vyřídit


--- konec tisknuté stránky praha6.eu/codelat/pozadavek-na-vydani-souhlasu-podle--17-vodniho-zakona-0900-018 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz