Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Místní poplatek ze vstupného.

Místní poplatek upravuje zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích.
Poplatek ze vstupného je místní poplatek, který na svém území zavádí obec obecně závaznou vyhláškou (OZV). Poplatek má charakter daně.

Kde řešit

04 Ekonomický odbor

Adresa: Čs. armády 23/601, Hlavní budova úřadu

Co potřebujete

Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště (sídlo organizace), rodné číslo, identifikační číslo, podnikatelský subjekt též číslo účtů u bank, na nichž jsou soustředěny jeho peněžní prostředky.

Poplatky:

Sazba poplatku ze vstupného činí: 5 % u kulturních akcí, pokud se konají v prostorách s kapacitou nad 3.000 osob, 20 % u kulturních akcí spojených s restauračním provozem, akcí prodejních a reklamních a 10 % u sportovních akcí. Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po konání akce. Správce poplatku sdělí číslo účtu a variabilní symbol, na který lze platbu uhradit. Úhradu poplatku lze provést hotově zde na úřadě nebo poštovní poukázkou nebo převodem z účtu. Úlevy místního poplatku ze vstupného stanovuje zákon č. 565/1990 Sb. a OZV č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného. Od poplatku jsou vedle akcí, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, osvobozených podle zákona, osvobozeny dle § 6 OZV např. taneční kurzy a kurzy společenského chování a akce pořádané v rámci těchto kurzů (prodloužené, závěrečné večírky, závěrečné plesy apod.) a maturitní plesy.

ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU

pondělí 08:00 - 18:00
středa 08:00 - 18:00

Možnost objednání mimo obvyklé úřední dny (čtvrtek):

Rezervovat termín (čt)

TISKOPISY

Kdo je vám k dispozici

vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře rezervace termínu schůzky (referent místních poplatků), 220 189 linka: 373, Čs. armády 23/601, kancelář 510

Odpovědi na vaše dotazy

Celá sekce Potřebuji vyřídit


--- konec tisknuté stránky praha6.eu/codelat/prihlaseni-k-mistnimu-poplatku-ze-vstupneho-0400-007 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz