Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Oznámení o změně příjmení po rozvodu manželství

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení (jen nejblíže předcházející).


To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení.

Kde řešit

07 Odbor vnitřních věcí

Adresa: Čs. armády 23/601, Hlavní budova úřadu

Co potřebujete

Rozvedený manžel předloží matričnímu úřadu:
- platný průkaz totožnosti,
- oddací list,
- doklad o rozvodu manželství s údajem o nabytí právní moci.

Předkládá-li rozvedený manžel cizozemské doklady, je třeba, aby tyto měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.

Podrobné informace ve věci uznání pravomocných cizozemských soudních rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, na území České republiky sdělí kterýkoliv matriční úřad České republiky.

Poplatky:

Přijetí oznámení do šesti měsíců po rozvodu není zpoplatněno. - - - - Pokud rozvedený manželka/ka z m e š k á šestiměsíční lhůtu od rozvodu, může požádat o povolení změny příjmení. Správní poplatek je pak 100 Kč. K tomu blíže situace "Změna jména a příjmení".

ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU

pondělí 08:00 - 18:00
středa 08:00 - 18:00

Možnost objednání mimo obvyklé úřední dny (čtvrtek):

Rezervovat termín (čt)

TISKOPISY

  • formulář, který není v současné době zpracován v elektronické podobě
    POZOR! Formulář(e) je potřeba vyplnit s úředníkem!

Kdo je vám k dispozici

vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře rezervace termínu schůzky (matrikářka), 220 189 linka: 682, Čs. armády 23/601, kancelář 123

Odpovědi na vaše dotazy

Celá sekce Potřebuji vyřídit


--- konec tisknuté stránky praha6.eu/codelat/prijmeni-po-rozvodu-manzelstvi-0700-021 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz