Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Vaším pohledem

Výpis záznamů 161180 z celkového počtu 1979 vyhovujících záznamů.

náhled souboruSCHODIŠTĚ SLAVNÍKOVA / BĚLOHORSKÁ
BŘEVNOVSKÝ EVERGREEN:  

SCHODIŠTĚ SLAVNÍKOVA / BĚLOHORSKÁ

oznámeno: 13.09.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
14.09.2017 » 11:22 • Děkujeme za upozornění. Úklid nepořádku bude zajištěn.
náhled souborupoškozená výbava dětského hřiště na Puškinově náměstí
Vážení,

dozvěděl jsem se o MMS Prahy 6 a posílám jeden svůj postřeh.
Dnes ráno jsem s dcerou šel na hřiště, kde je kouzačka s prolézačkou.

1) je tam "otrhaná" lavička, kterou zřejmě nějaký vandal v posledních dnech poničil.
2) prolézačka navazující na klouzačku již delší dobu vykazuje vysoký stupeň opotřebení a začíná být pro děti nebezpečná (vyčnívající dráty apod.). A zřejmě se na ní podepsal stejný vandal

Fotografie posílám v příloze. 
 
S pozdravem 
 
R. F.


oznámeno: 13.09.2017
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
14.09.2017 » 13:26 • Dobrý den, děkujeme za upozornění na závady, firma dodávající toto herní zařízení byla oslovena k podání cenové nabídky na zajištění oprav.
náhled souboruPoštovní schránka U Ladronky 30, - domovní řád
Vážení jednatelé, 

nevím jestli je Vám to známo, ale nějaký sběrač kovů odmontoval a ukradl naší poštovní schránku z branky do zahrady. (stejná věc se stala před časem v protějším domě a možná by bylo vhodné vyrozumět Policii Čr.) 

Asi se to stalo při " Samovenčení psů", když se branka a dům nechávají dokořán otevřené. Bylo by dobré nechat prověřit kamerový záznam z našeho domu, ale nevím kdy přesně byla schránka zcizena, byl jsem delší dobu mimo Prahu. 

Naše paní pošťačka sice sdělila paní Š., že jí byl svěřen klíč od baráku a poštu vhazuje přímo do schránek v domě, což nám ovšem nikdo neoznámil, - pravděpodobně z důvodu mojí / naší nepřítomnosti. 

Nicméně je několik institucí a organizací, které klientům doručují poštu sami, prostřednictvím kurýrů a nikoliv prostřednictvím České pošty. 

Stejně jako informace o doručení balíku v případě nepřítomnosti adresáta, - kam vhodí pracovník doručovací služby informaci o záslice ? Jen tak do zahrady, nebo mají všichni v Praze klíč od našeho domu ? 

Nemluvě o reklamách, které nemohou být nikam vloženy, tak jsou hozeny pod vrátka, kde jsou posléze označkovány všemi psi a pak větrem rozfoukány po celé ulici, což asi nebude žádoucí obrázek o čistotě naší městské části. 

Je nezbytně nutné podobnou poštovní schránku jaká byla odcizena zakoupit a připevnit na původní místo na brance. 

Z úsporných důvodů se po domluvě mohu o montáž postarat já s panem Š. 

Rovněž bylo již před lety jednáno o vyvěšení Domovního řádu v domě. Dodnes toto nebylo zajištěno. 

Praní a ždímání prádla v automatické pračce v 0:30 Hod. není vhodná doba k tomuto úkonu a myslím že by všichni nájemníci a spolumajitelé domu uvítali, kdyby od tohoto konání bylo upuštěno. V případě nedodržování domovního řádu je nutno zajistit postih. 

Rovněž je nutné ohradit popelnici, aby bylo zamezeno volnému probíhání cizích psů z ulice a umisťování pachových značek v naší zahradě. 

S pozdravem 

S.

oznámeno: 13.09.2017
stav:  probíhá řešení 

  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruBus 131 Hradcanska
Vyfoceno 13.9.2017 10.20h 

B.

oznámeno: 13.09.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
14.09.2017 » 08:57 • Děkujeme za upozornění, závada již byla odstraněna. Podle společnosti J.C. Decaux, která vývoz těchto košů zajišťuje, došlo k výměně dodavatelské firmy. Z tohoto důvodu mohlo dojít k opomenutí vývozu koše. Obdobné závady byly zjištěny i v jiných lokalitách a jsou operativně řešeny. Po zapracování nové dodavatelské firmy by se již obdobné závady opakovat neměly.
náhled souboruPARKOVÁNÍ ČESKÉ POŠTY
PARKOVÁNÍ ČESKÉ POŠTY  

Expanze a konjunktura České pošty v dopravně bezpečnostní reálii pražského Břevnova.

oznámeno: 12.09.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
14.09.2017 » 12:43 • Dobrý den, děkujeme za zaslané foto, ale kontrola a sankcionování porušování dopravních předpisů nespadá do kompetencí ÚMČ P6. Česká pošta není ani podřízenou organizací MČ P6.
náhled souboruODSTRANĚNÍ SBĚRNÉHO MÍSTA ODPADU, část II
ŽÁDOST O ODSTRANĚNÍ NEVYŽÁDANÉHO SBĚRNÉHO MÍSTA ODPADU část II. 

Neustále se opakující a neřešená bezprecedentní situace v okolí Polikliniky Pod Marjánkou 

Neodůvodněné a nevyžádané sběrné místo odpadu v areálu zdravotnického zařízení.  

Vznik hygienicky a epidemiologicky nepřípustného stavu a rizika infekčního a biologického nebezpečí.  

Ulice Pod Marjánkou/Slavníkova, Praha 6-Břevnov, Poliklinika Pod Marjánkou  

V případě nutnosti postup řešení dalšími orgány hl.m. Prahy, ČR či státní správy, činnými v dané problematice, kompetencích a dalších ustanoveních,  

směrem k nápravě nevyhovujícího stavu.

oznámeno: 12.09.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
18.09.2017 » 12:53 • Po provedené kontrole na místě neshledán žádný nepořádek.
náhled souboruBRÁNÍCÍ REKLAMNÍ VOZIDLO
NEVYŽÁDANÁ OBTĚŽUJÍCÍ MOBILNÍ REKLAMA
ulice Pod Marjánkou/Slavníkova 


REKLAMNÍ AUTOMOBIL
, 

bránící veškerému provozu na pozemních komunikacích, výhledu na něj a ohrožující bezpečnost občanů.
Stejné vozidlo v řádu desítek měsíců parkuje na ulici Bělohorská a v různých ulicích v jejím rozsáhlém okolí, například před přechody pro chodce
.

- zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy
- porušováni dopravních předpisů

oznámeno: 12.09.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
12.09.2017 » 15:18 • Dobrý den, na přiložené fotografii vozidlo stojí v parkovacím pruhu a tedy zjevně dopravní předpisy neporušuje. Pokud řidič v jiných dnech spáchá dopravní přestupek například stáním před přechodem pro chodce, či na jiném místě, kde to je zákonem zakázáno, pak doporučujeme kontaktovat Městskou policii (l. 156), jež může přestupek zdokumentovat a řešit (pokud je řidič přítomen, tak v blokovém řízení, pokud nikoliv, zanechá mu lístek za stěračem, aby se dostavil na služebnu). Pokud se řidič nedostaví, či nesouhlasí s pokutou atd., předá se věc k řešení správnímu orgánu, tedy Magistrátu HMP, odboru dopravněsprávních činností (neřeší ÚMČ Praha 6). Pokud spatřujete v nápisech a vyobrazeních na vozidle porušení zákona č. 40/1995Sb., pak se můžete obrátit dle konkrétního charakteru přestupku na konkrétní dozorový orgán, jež jsou vyjmenovány v § 7 cit. zákona (ÚMČ Praha 6 není tímto dozorovým orgánem).
náhled souboruzměna už bez asistence policie
A vidím změnu už bez asistence policie a Kocourkovskych strážníků

oznámeno: 11.09.2017
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruObtěžující reklama ve výši očí
Dobrý den, chci se zeptat, zda tato reklama ve výši očí na Bělohorské ulici je legální a jaký je obecně postoj vedení Prahy 6 k tomuto typu reklamy. Děkuji, Z. V.

oznámeno: 08.09.2017
stav:  probíhá řešení 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruA další den ráno na Bělohorské u školy Na Marjánce.

oznámeno: 08.09.2017
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souborustejný podnět prakticky přesně před rokem

Teď vidím ze stejný podnět jsem posílal prakticky přesně před rokem. Tak to nic prominte!

oznámeno: 07.09.2017
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruKaždodenní situace na Belohorske ulici u zastávky Malovanka

Každodenní situace na Belohorske ulici u zastávky Malovanka. Frekventované místo zejména ráno, v okolí je několik škol. Rodiče parkující na chodníku zužují jak komunikaci a do tohoto zúženého prostoru vystupují, tak chodník,  kam jejich děti bez rozmyslu otvírají dveře vozidel čímž ohrožují chodce. A to vše za dohledu policie ČR nebo obecních strážníků. S vedoucí odboru dopravy  jsem o této situaci mluvil, stejně jako s bývalou starostkou, ředitelem obecní policie P6. Provedl jsem i oznámení na linku policie a obecní policie. Bez technického prostředku, který by parkování na chodníku zamezil se asi neobejdeme. Nebo pockame až tam zase nějaké procházející dítě koupi jednu dveřmi ?

Jenom dodám ze fotografie je aktuální a těsně před 8:00 a tedy stav není tak tristní jako včera když jsem volal linku 158.

oznámeno: 07.09.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
04.10.2017 » 15:06 • Dobrý den, Institut plánování a rozvoje HMP (IPR) zahájil předloni akci na odstraňování zbytného zábradlí z uličních prostranství, jelikož narušuje vzhled veřejného prostoru. Proto k umisťování nových zábradlí přistupujeme s maximální obezřetností. Jeho osazení dále komplikuje vedení kabelů veřejného osvětlení podél obrubníků. V případě okolí zastávky Marjánka (nejde o Malovanku) IPR připravuje revitalizaci lokality a proto se zasadíme, aby projekt citovaný nešvar řešil (jako ideální vidíme zvýšený obrubník).
náhled souborupřechod pro chodce, jako sklad popelnic
Zajímavé využití prostoru dopravní úpravy přechod pro chodce,  jako sklad popelnic.

oznámeno: 07.09.2017
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
12.09.2017 » 13:39 • Situace byla prověřena u svozové společnosti a byla přijata taková opatření, aby se tento problém již neopakoval.
náhled souboruRekonstrukce Na Okraji
Další část ulice Na Okraji je od 1.9. v rekonstrukci. To je chvályhodné.
Provedení ovšem je dosti zoufalé! Oni zde totiž bydlí a pracují lidé!
Jak se mají domů dostat třeba maminky s kočárky či starší spoluobčané?
Domy s lichým číslem orientačním jsou zcela nedostupné!!! To stavební
úřad opravdu povolil?

oznámeno: 06.09.2017
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
14.09.2017 » 13:49 • Vážený pane, rekonstrukce jednotlivých částí komunikace Na okraji, ovlivňovala a ještě stále ovlivňuje, život značného počtu obyvatel. Jsme si do určité míry vědomi, že při stavební činnosti vznikají situace, kdy nelze zcela plně vyhovět potřebám obyvatel. Nicméně snahou zhotovitelem bylo a je, aby úskalí, které přináší stavební činnost, byla co nejmenší. Bohužel, nastala situace, kdy obyvatelé domů na severní straně měli po určitou dobu ztížený vstup na navazující komunikace (Na Větrníku příp. Čílova), kdy museli využít stávající travnatou plochu. Ovšem s ohledem na rychlý postup stavby měla tato situace krátkodobý charakter. V současné době jsou již umístěny přechodové lávky, které navedou obyvatele na plochu "provizorní" komunikace, po které mohou pokračovat dále ve svém směru. Je také fakt, že situace se na ploše komunikace každým dnem mění a po tuto dobu musí zhotovitel brát ohled na pohyb chodců a přizpůsobovat tomu provoz stavby.
náhled souboruRe: U Prioru (oznámeno 5.9.2017)
Dobrý den, 

psala jsem o přerostlé zeleni v ulici U Prioru, bohužel jsem specifikovala mezi zastávkami Brodecká a U Prioru. Takže hned za zastávkou Brodecká směrem ke kolejím jsou neprosekané větve. Přerostlá zeleň je hned u přechodu, brání ve výhledu.  

T.

oznámeno: 05.09.2017
stav:  vzato na vědomí 

  postup řešení:
04.10.2017 » 14:39 • Úpravu zbývající části vegetace zajistí pracovníci organizační složky PRO 6.
náhled souborucesta kolem Obory Hvězda
Dobrý den, 

v červnu jsem upozorňovala na neprosekanou cestu kolem Obory Hvězda (č.parc. 1290 k.ú. Liboc a okolní pozemky č. parc. 17, 16/9 a 14) nemůžete jako MČ na MHMP trochu zaurgovat. Větve stromů jsou spadené, navezená tráva, náletové dřeviny. Cesta je nyní hodně využívaná po začátku školního roku.  

Děkuji T.

oznámeno: 04.09.2017
stav:  předáno odpovědnému subjektu 

  postup řešení:
04.10.2017 » 15:24 • Požadavek byl předán vlastníkovi pozemku, tj. Magistrátu hlavního města Prahy.
náhled souboruKřižovatka Na Okraji - Čílova
Dobrý den,
právě začal školní rok a zhruba 50 metrů od školy je křižovatka ulic Na
Okraji a Čílova ve stavu jako na fotografii. Děti mířící do školy z
bloku mezi ulicemi Čílova a Na Větrníku tak musejí buď složitě prolézat
skrze zábrany, aby se dostaly na přechod pro chodce, nebo ulici
přecházejí mimo přechody a v tom případě musejí do vozovky vstupovat
velmi nebezpečně mezi podélně zaparkovanými vozidly. Přímo před školou
stojí na nyní přehledném přechodu strážník a celkem zbytečně reguluje
dopravu, přitom 50 metrů od něj je takto nepřehledný a nebezpečný prostor.
Předpokládám, že chodníky v této části křižovatky jsou zahrnuty až v
poslední etapě rekonstrukce ulice Na Okraji, takže budou realizovány až
na přelomu října a listopadu, až bude tato etapa končit. Prosím tímto
tady k vyzvání dodavatele rekonstrukce, aby alespoň v této křižovatce
zprovoznil co nejdříve a umožnil tak dětem dostat se do školy bezpečně.
Děkuji.
V. K.

oznámeno: 04.09.2017
stav:  probíhá řešení 
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souborukontejner, ulice V kruhu
Dobrý den, v ulici V kruhu stále obcházíme kontejner restaurace Kaštan, zaparkovaný uprostřed chodníku

oznámeno: 04.09.2017
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
04.10.2017 » 13:59 • Majitel restaurace bude problém řešit se svozovou službou, tj. Pražskými službami a.s. Pokusí se vyměnit kontejner za 4 menší popelnice, které by měl trvale umístěné na pozemku restaurace.
náhled souboruodstavne parkoviště vraků
U hřbitova nad klášterem, u plochodrazniho stadionu, vchod na hřbitov.

oznámeno: 03.09.2017
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
05.09.2017 » 11:03 • O těchto vozidlech víme, nicméně zákonnou definici vraku nesplňuje ani jedno z nich.
náhled souboruŽÁDOST O ODSTRANĚNÍ SBĚRNÉHO MÍSTA ODPADU
VĚC: ŽÁDOST O ODSTRANĚNÍ NEVYŽÁDANÉHO SBĚRNÉHO MÍSTA ODPADU 

Neodůvodněné a nevyžádané sběrné místo odpadu a černé skládky v areálu zdravotnického zařízení.  

Vznik hygienicky a epidemiologicky nepřípustného stavu a rizika infekčního a biologického nebezpečí. 

Ulice Pod Marjánkou/Slavníkova, Praha 6-Břevnov, Poliklinika Pod Marjánkou 

V případě nutnosti postup řešení dalšími orgány hl.m. Prahy, ČR či státní správy, činnými v dané problematice, kompetencích a dalších ustanoveních, směrem k nápravě nevyhovujícího stavu.

oznámeno: 02.09.2017
stav:  probíhá řešení 

  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---

 


--- konec tisknuté stránky praha6.eu/mms/?vynechat=160&crc=f7fbb4bd8055e3fdaee0303e32925fc7 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz