Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Vaším pohledem

Výpis záznamů 18811900 z celkového počtu 2137 vyhovujících záznamů.

náhled souboruMacharovo náměstí
Značka leží už několik týdnů. Není divu při takovém uložení. Dokonce už ji někdo i zkusil postavit.

oznámeno: 31.05.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
11.06.2008 » 15:43 • O vyvrácené dopravní značce byla opětovně informována Technická správa komunikací. Zároveň byla vyzvána ke zjednání nápravy.
náhled souboruPetřiny
Takhle krásně se již léta parkuje na chodníku za ubytovnou Ministrstva vnitra na Petřinách a zatím nebyla síla a ani vůle tomu zabránit.

oznámeno: 29.05.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Městská policie Prahy 6
  postup řešení:
11.06.2008 » 14:45 • Zcela jednoznačně se jedná o neoprávněné parkování na chodníku a proto bylo Vaše oznámení přeposláno Městské policii a Ředitelství služby dopravní policie.
náhled souboruparkování
V bezejmenné ulici za ubytovnou Ministerstva vnitra se parkuje všude, naprosto klidně i na trávníku. Policejní hlídku ani hlídku Městské policie jsme tam ale ještě neviděli.

oznámeno: 29.05.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Městská policie Prahy 6
  postup řešení:
11.06.2008 » 15:42 • Zcela jednoznačně se jedná o neoprávněné parkování na zeleni a proto bylo Vaše oznámení přeposláno Městské policii a Ředitelství služby dopravní policie.
náhled souboruCerna skladka

oznámeno: 22.05.2008uzavřeno: 29.05.2008
stav:  vyřešeno 
řeší: Ředitelství silnic a dálnic ČR
  postup řešení:
20.06.2008 » 09:01 • přiděleno k řešení: Petr Gebrt
20.06.2008 » 09:01 • předáno: Ředitelství silnic a dálnic ČR
20.06.2008 » 09:04 • Na skládku (pozemek č.parc. 2754/62 k.ú. Ruzyně) byl upozorněn zodpovědný správce majetku státu - Ředitelství silnic a dálnic ČR
náhled souboruPosprejovaná budova

Tato budova v ulici Brodecká na obrázku je posprejovaná. Nešlo by s její fasádou něco do budoucna udělat? (nežijeme v ghetu)oznámeno: 21.05.2008zahájeno řešení: 26.05.2008
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
26.05.2008 » 08:44 • přiděleno k řešení: Jindřich Suk
26.05.2008 » 13:58 • Vážení, děkuji za Váš zájem o čistotu na naší městské části. Místním šetřením bylo zjištěno, že Vámi zaslaný objekt není v majetku Prahy 6, ale jedná se o trafostanici PRE a kotelnu firmy Porteo Servis s.r.o. Pro zajištění nápravy jsem předal Váš podnět odboru dopravy a péče o prostředí, který zákonnou cestou požádá majitele o očištění předmětné budovy. Jindřich Suk, garant programu "Stop graffiti"
náhled souboruodpad a čurbes

Opět ulice Brodecká. Zde na parkovišti dlouhou dobu odležený vyhozený nábytek našich drahých spoluobčanů, kteří si myslí, že ho stačí odložit k popelnicím a to je vše.oznámeno: 21.05.2008
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
28.05.2008 » 08:56 • Odložený nábytek u přístřešku na auta v ul. Brodecká P6 u popelnic byl nahlášen k odvozu firmě Mikapa
náhled souboruSuché větve
V ulici Muchova je mnoho hlohů s uschlými korunami nebo větvemi. Během bouřky minulý týden se ulomila jedna ze silných větví (asi 3 m v průměru) a spadla na chodník a parkující auta. Stromy by bylo potřeba prořezat.


oznámeno: 21.05.2008uzavřeno: 26.05.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
26.05.2008 » 12:49 • Stromy v ulici Muchova rostou v uličním stromořadí, které má ve správě Technická správa komunikací hl.m. Prahy. Váš podnět bude proto předán uvedené organizaci k přímému vyřízení
26.05.2008 » 12:49 • přiděleno k řešení: Bc. Jana Boříková
26.05.2008 » 12:49 • předáno: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
náhled souboruChodník
Alarmující stav chodníku v ulici Pod Kaštany (u cukrárny) a následně i ulice Muchova.


oznámeno: 21.05.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
02.06.2008 » 15:55 • V předmětné lokalitě je v současné době stavební uzávěra.. Opravy chodníků budou částečně řešeny v rámci výstavby městského okruhu.
náhled souboručeskomalinska a pelléova
zasílám fotku poničené ulice (křižovatky) českomalínské a pelléové.


oznámeno: 19.05.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: TSK hl.m. Prahy a Sadovnický a zahradnický servis - Otakar Chládek
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruSchody v Potoční ulici
V Potoční ulici byly po každé straně schody, které se naposledy opravovaly cca před 60ti lety. Když byl OÚ Prahy 6 upozorňován na katastrofální stav schodů, které hrozily velkým úrazem, nechali příslušní pracovníci OÚ po jedné straně schody v havarijním stavu zrušit, avšak na druhé straně k žádné opravě nedošlo. Upozorňuji, že současný stav schodů je takový jen díky vlastníkům přilehlých domů, kteří je udržují na svoje náklady. Přesto schody neodpovídají příslušným normám, zejména co do rozměrů a jsou v zimním období velmi nebezpečné. Tyto schody jsou jedinou cestou důchodců za nákupy a zdravotní středisko, rovněž po nich chodí denně děti z mateřské školky, takže úraz je jen otázkou času.


oznámeno: 19.05.2008uzavřeno: 11.06.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
11.06.2008 » 14:53 • Děkujeme za Váš podnět zaslaný do projektu Lokální MMS-ing. ve věci Potoční ulice, Veleslavín – sekání trávy. Nahlédnutím do katastrálních map jsme zjistili, že předmětný prostor není ve správě ÚMČ Praha 6, ale TSK hl.m. Prahy. Dopisem ze dne 11.6.2008 č.j. MCP6 041895/2008 byla požádána TSK hl.m. Prahy o prošetření věci a zjednání nápravy.
11.06.2008 » 14:53 • přiděleno k řešení: Ing. Ludmila Aubrechtová
náhled souboruStav vozovky v Potoční ulici
Povrch Potoční ulice měl být rekonstruován cca před 4 lety. Jelikož se zde prováděly generální opravy 2 domů a neustále do ulice zajížděla těžká auta s kontejnery, byla oprava povrchu ulice odložena, aby nedocházelo k poškození nového povrchu. Nyní jsou opravy domů skončeny a stav ulice je katastofální.
Z povrchu vystupují litinová víka od uzávěrů vodovodních přípojek k jednotlivým domům, přes která jezdí auta a může tak dojít k havárii vodovodního řadu. Rovněž vzhledem k velkému sklonu ulice dochází při každém dešti k vymílání povrchu ulice a následně zanášení kanálů pískem.

oznámeno: 19.05.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souborutrafostanice hyzdici sve okoli svym vzhledem

na dětském hřišti v ulici U silnice je trafo stanice(jestli se to tak dá nazvat), která hyzdí svoji fasádou okolí.oznámeno: 18.05.2008zahájeno řešení: 21.05.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: PRE a.s.
  postup řešení:
21.05.2008 » 15:39 • předáno: PRE a.s.
náhled souboruna krizovatce silnic Brodecka a Stochovska je dira

Na křižovatce silnic Brodecká a Stochovská je veliká díra, která se pořád zvětšuje.oznámeno: 18.05.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Technická správa komunikací hl.m.Prahy
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souboruautobusova zastavka Brodecka potebuje rekonstrukci nebo vycistit

Autobusová zastávka Brodecka by potřebovala vyčistit a nebo rekonstrukci. Nemluvě o protější, kde je jen sloupek a chybí přístřešek, takže zde čekající cestující musejí moknout v dešti.oznámeno: 18.05.2008
stav:  vzato na vědomí 
  postup řešení:
28.05.2008 » 16:50 • Ve věci autobusové zastávky "Brodecká" (U Prioru) bude nyní svoláno místní šetření, s ohledem na požadavek tamních občanů přesunout zastávku "do centra" blíže ke křižovatce s ul. Litovická. V této souvislosti dopravce na Váš podnět upozorníme.
náhled souborukanál bez poklopu a otevrena sachta

Hřiště, které se nachází v blizkosti silnice: "U Silnice" v Liboci má svém rohu hrozící nebezpečí. Je tam otevřená šachta a kanál. Mělo by se to ASAP nechat zadělat, protože se tam může někdo zabít.oznámeno: 18.05.2008zahájeno řešení: 26.05.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: Pražské vodovody a kanalizace a.s.
  postup řešení:
26.05.2008 » 09:19 • předáno: Pražské vodovody a kanalizace a.s.
náhled souboruNeposečená tráva

U ulice LItovická je po obou stránách neposečená tráva. Dále je to opět podél celé trati, kde to ČD vůbec neřeší a jen opakují, že to udržují, ale neni to tak. Lidé si na to musí pořád stěžovat. Jen štvou lidi, kteří na sídlišti bydlí tím, že jim ruší přechod na zastávku a argumentují to tím, že až bude nová dráha tak to bude všechno jinak. Pochybuji, že obyvatelé této části budou volit stejného zastupitele, protože ten s tím nic nedělá!oznámeno: 18.05.2008uzavřeno: 11.06.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: České dráhy, a.s.
  postup řešení:
26.05.2008 » 09:18 • Pozemky ozn. červeně již posečeny,další nárokován u Českých drah
26.05.2008 » 09:20 • předáno: České dráhy
11.06.2008 » 15:06 • Děkujeme za Váš podnět zaslaný do projektu Lokální MMS-ing ve věci neposečená tráva v ulici Litovecká a podél trati. Nahlédnutím do katastrální mapy jsme zjistili, že všechny předmětné plochy jsou ve vlastnictví Českých drah a.s., které jsou povinny je udržovat. Proto jsme jim zaslali dopis s výzvou k uvedení tohoto prostoru do pořádku. To je maximum, co je v naší kompetenci pro Vás udělat.
11.06.2008 » 15:06 • přiděleno k řešení: Ing. Ludmila Aubrechtová
11.06.2008 » 15:06 • předáno: České dráhy, a.s.
náhled souboruPotoční ulice, Veleslavín - sekání trávy

Sekání trávy V Potoční ulici se od podzimu loňského roku přestala sekat tráva, ačkoliv firma, která se sekáním zabývá, v sousedních ulicích trávu pravidelně seká.


[Veleslavín]
oznámeno: 18.05.2008
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
27.05.2008 » 15:45 • Zeleň v ulici Potoční je ve správě Technické správy komunikací hl.m.Prahy, která má na letošní rok omezené finanční prostředky na údržbu zeleně. Z tohoto důvodu je seč travnatého porostu prováděna v nižší četnosti než zeleň, která je v okolí této lokality, a o kterou se stará dodavatelská firma ÚMČ 6. V současné době je závadný stav zeleně odstraněn.
náhled souborupohled z prasneho mostu smerem na trat

oznámeno: 16.05.2008zahájeno řešení: 26.05.2008
stav:  předáno odpovědnému subjektu 
řeší: České dráhy, a.s.
  postup řešení:
26.05.2008 » 16:12 • předáno: České dráhy, a.s.
náhled souboruNepruchodny chodnik Radimova ul.

Bylo by mozne zajistit celorocní plnou pruchodnost chodniku v Radimove ulici, za krizovatkou s ulicí Sartoriova? Situace s takto prerostlym krovim se tam opakuje nekolikrat rocne a obcházení po komunikaci, ktera jiz delsi dobu slouzi jako hlavni dopravni tepna mezi Kladnem a Prahou, je znacne nebezpecne.oznámeno: 14.05.2008
stav:  vyřešeno 
řeší: odbor péče o prostředí
  postup řešení:
--- zatím žádné záznamy ---
náhled souborupoškozený přístřešek MHD - další urgence po 13 měsících od nahlášení

V dubnu 2007 jsem na odboru dopravy MČP6 oznámil poškození přístřešku autobusové zastávky Korek ve směru z Nebušic do Dejvic.
11. září 2007 jsem prostřednictvím MMS zaslal urgenci, 3. prosince 2007 opět prostřednictvím MMS druhou urgenci. Poté jste reagovali informací, že předpoklad dokončení opravy je do konce roku 2007.
Je květen 2008 - z přiložené fotografie je zřejmé, že žádné opravy provedeny dosud nebyly.oznámeno: 13.05.2008
stav:  vyřešeno 
  postup řešení:
04.06.2008 » 11:10 • Oprava přístřešku se bohužel neuskutečnila v předpokládaném termínu pro komplikace s dodavatelskou firmou. Oprava bude provedena do konce června.

 


--- konec tisknuté stránky praha6.eu/mms/?vynechat=1880&crc=5b0e29f2ba56ba9e6aed321ad0997133 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz