Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Usnesení rady MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 14836 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
RMČ 3214/18 21.02.2018 Doplnění návrhu programu 22. zasedání ZMČ Praha 6 dne 23.02.2018

NE

RMČ 3213/18 21.02.2018 Uzavření smlouvy o dílo na akci "Dodávka nových výkladců v objektu Jugoslávských partyzánů 150/48"

NE

RMČ 3212/18 21.02.2018 Volba člena Výboru pro komunikaci a média ZMČ Praha 6

NE

RMČ 3211/18 21.02.2018 Petice za spravedlivé odměny členů volebních komisí

1,

RMČ 3210/18 21.02.2018 Smlouva o pronájmu movitého majetku - výstava Živá Amazonie

NE

RMČ 3209/18 21.02.2018 Uzavření smlouvy o dílo na akci "Oprava dvou volných bytů v objektech Dejvická 397/34 a Zelená 1084/15, Praha 6".

NE

RMČ 3208/18 21.02.2018 Uzavření smlouvy o dílo na akci "Oprava dvou volných bytů v objektech Dejvická 254/16 a Dejvická 262/14, Praha 6".

NE

RMČ 3207/18 21.02.2018 Návrh na vyřazení a likvidací neupotřebitelného movitého majetku

1,2,

RMČ 3206/18 21.02.2018 Kupní smlouva č. 166180121 na prodej motocyklu Gilera Stalker SPZ A 1760 a výkupní smlouva vozidla Škoda Octavia SPZ 1AM 6908

NE

RMČ 3205/18 21.02.2018 Změna ve složení Pracovní skupiny pro místopis

NE

RMČ 3204/18 21.02.2018 Pronájem bytu v DPS Šlejnická

NE

RMČ 3203/18 21.02.2018 Pronájem bytů ze sociálních důvodů

NE

RMČ 3202/18 21.02.2018 Prodloužení nájemních smluv v domech s pečovatelskou službou

NE

RMČ 3201/18 21.02.2018 Doplnění seznamu žadatelů (budoucích klientů) vybraných MČ Praha 6 k poskytnutí služeb tísňové péče z.ú. ŽIVOT 90 pro rok 2018

NE

RMČ 3200/18 21.02.2018 Peněžní výpomoc na úhradu nájemného v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy za IV. čtvrtletí 2017

NE

RMČ 3199/18 21.02.2018 Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy

NE

RMČ 3198/18 21.02.2018 Poskytnutí finančních darů v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy

NE

RMČ 3197/18 21.02.2018 Podnět na pořízení změny ÚPn SÚ HMP - k.ú. Střešovice "Macharovo náměstí"

NE

RMČ 3196/18 21.02.2018 Jižní předpolí Písecké brány, souhlas s realizací prostřednictvím TSK hl.m.Prahy, a.s.

NE

RMČ 3195/18 21.02.2018 Ukončení dohody s PREdistribuce, a.s. o zajištění přeložky rozvodného zařízení

NE

RMČ 3194/18 21.02.2018 Uzavření Rámcové smlouvy o provádění drobných oprav technického rázu, pořízení a instalace drobného mobiliáře

1,

RMČ 3193/18 21.02.2018 Uzavření smlouvy o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy

NE

RMČ 3192/18 21.02.2018 Uzavření dodatku k nájemní smlouvě - Břevnovská 1692/6, NJ č. 1692/201

NE

RMČ 3191/18 21.02.2018 Poskytnutí slevy z nájemného za pronájem nebytové jednotky v objektu v Praze 6, Dejvická 397/34

NE

RMČ 3190/18 21.02.2018 Poskytnutí slevy z nájemného za pronájem nebytové jednotky v objektu v Praze 6, Dejvická 262/14

NE

 


--- konec tisknuté stránky praha6.eu/usneseni_rada ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz