Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Usnesení rady MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 14640 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
RMČ 3018/17 06.12.2017 Doplnění návrhu programu 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6 dne 12.12.2017

NE

RMČ 3017/17 06.12.2017 Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy

NE

RMČ 3016/17 06.12.2017 Informace o vývoji právního stavu ve věci zahrádkářské osady Jenerálka

NE

RMČ 3015/17 06.12.2017 Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

1,2,3,4,5,6,

RMČ 3014/17 06.12.2017 Jmenování členů školských rad základních škol pro funkční období 2018-2020

NE

RMČ 3013/17 06.12.2017 Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ZŠ Pod Marjánkou

NE

RMČ 3012/17 06.12.2017 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. VZ/2/2017 - „ZŠ A. Čermáka – Půdní vestavba – navýšení kapacity základního vzdělávání“

NE

RMČ 3011/17 06.12.2017 Záměr pronájmu bytu pedagogovi školy se sídlem na území MČ Praha 6

NE

RMČ 3010/17 06.12.2017 Zveřejnění záměrů pronajmout volná parkovací místa a volná garážová stání formou výběrového řízení

NE

RMČ 3009/17 06.12.2017 Prodloužení termínů plnění úkolů z usnesení RMČ

NE

RMČ 3008/17 06.12.2017 Uzavření smlouvy o výpůjčce č. 9/17/361/0038 pro umístění "veřejných šatních skříní" mezi MČ Praha 6 a TSK hl. m. Prahy

NE

RMČ 3007/17 06.12.2017 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

1,2,3,

RMČ 3006/17 06.12.2017 Uzavření Dohody o převodu práv a povinností ke stavbě

NE

RMČ 3005/17 06.12.2017 Neuzavření splátkové dohody

NE

RMČ 3004/17 06.12.2017 Pronájem bytu

NE

RMČ 3003/17 06.12.2017 Pronájem bytu

NE

RMČ 3002/17 06.12.2017 Pronájem bytu v bytovém domě Ve Střešovičkách 1990/55

NE

RMČ 3001/17 06.12.2017 Pronájem volných nebytových prostor z výběrového řízení

NE

RMČ 3000/17 01.12.2017 Úprava Volebního řádu pro volbu členů školské rady ZŠ

1,

RMČ 2999/17 01.12.2017 Zrušení výsledků voleb zákonných zástupců do školské rady ZŠ Na Dlouhém lánu

1,

RMČ 2998/17 29.11.2017 Návrh programu 21. zasedání ZMČ Praha 6

NE

RMČ 2997/17 29.11.2017 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Aktivní Šestka - podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací pracujících s dětmi a mládeží do 26 let v roce 2018

1,

RMČ 2996/17 29.11.2017 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Sport a volný čas na Šestce I. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit

1,

RMČ 2995/17 29.11.2017 Uzavření smlouvy s provozovatelem mobilního ledového kluziště na Vítězném náměstí a uzavření smlouvy s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy o výpůjčce

NE

RMČ 2994/17 29.11.2017 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Kultura I. - 2018 - Jednoleté dotace v oblasti kultury pro období leden - srpen 2018 a Víceleté dotace v oblasti kultury do konce roku 2021

1,

 


--- konec tisknuté stránky praha6.eu/usneseni_rada ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz